NYT

Til medlemmerne i KK74
Kontingentopkrævning for sæson 2021-2022 er udsendt pr. 1. juli 2021.
De skulle være opkrævet den 1. august.
Vi beklager fejlen

Kondi Klub 74