NYT

Til medlemmerne i KK74
Kontingentopkrævning for sæson 2023-2024 udsendes til betaling  efter tilmelding:
mail: lemaras945@gmail.com –  (kasserer Marianne Rasmussen)