GDPR

Persondataforordningen

Ifølge databeskyttelsesloven har klubben pligt til at oplyse medlemmerne om følgende:

Motions-/kondiklubben kk74 opbevarer oplysninger om dig i din medlemsperiode, samt i den efterfølgende periode, hvor det er nødvendigt af hensyn til dokumentationspligt at opbevare oplysninger om dig 3-4 år.
Oplysningerne gemmes med det formål som er nødvendigt i forbindelse med arrangementer, dokumentation overfor Odense Kommune ved lokaleleje, regnskabsaflæggelse, holdtilknytninger, historik m.m.
Klubben har Databehandleraftale med edb systemet Conventus som har god datasikkerhed og sikker mail system.
Klubben bruger udover vores egen hjemmeside www.kk74.dk også Facebook, hvor der bliver slået noget op omkring arrangementer, annoncer for forskellige aktiviteter m.m.
Foto som bruges på Facebook og hjemmesiden skal være af harmløs karakter og vedrøre foreningen.
Andre foto skal vi indhente mundtlig tilladelse til at bruge.
Du har til enhver tid ret til at se eller få oplyst, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig samt krav på begrænsninger af oplysninger.
I motions-/kondiklubben kk74 opbevarer vi følgende oplysninger:
Fødselsdato, måned og årstal
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Holdtilmeldinger og nr.
Disse oplysninger opbevares fortroligt i bestyrelsens regi hos kasseren og formanden. Nogle få nødvendige oplysninger også hos øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt holdlister hos underviseren.
Bestyrelsen
19.11.2019