GDPR

Persondataforordningen

Ifølge databeskyttelsesloven har klubben pligt til at oplyse medlemmerne om følgende:

Til medlemmer i KONDI-KLUB 74

Behandling af personoplysninger i Idrætsforeninger.
Privatlivspolitik og orientering til medlemmer og trænere
Ifølge databeskyttelsesloven har klubben pligt til at oplyse medlemmerne om følgende:

KONDI-KLUB 74 opbevarer oplysninger om dig i din medlems periode samt i den efterfølgende periode, hvor det er nødvendigt af hensyn til dokumentations pligt at opbevare oplysninger om dig 3-4 år.
Oplysningerne gemmes i det formål det er nødvendigt i forbindelse med arrangementer, dokumentation overfor Odense Kommune ved lokale leje, regnskabs aflæggelse, holdtilknytninger og historik m.m. Klubben har databehandleraftale med edb systemet Conventus og Clearhaus, som har god datasikkerhed og sikker mail system.
Klubben bruger udover vores egen hjemmeside www.kk74.dk også facebook, hvor der bliver slået noget op omkring arrangementer og annoncer for forskellige aktiviteter m.m.
Foto som bruges på facebook og hjemmeside skal være af harmløs karakter og vedrøre foreningen. Andre foto skal vi indhente mundtlig tilladelse til at bruge.
Du har til enhver tid ret til at se eller få oplyst, hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig, samt krav på begrænsninger af oplysninger.

I KONDI-KLUB 74 opbevarer vi følgende oplysninger:
Fødselsdato, måned og årstal
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Holdtilmeldinger og nr. samt bankkontor nr. til kontingentopkrævninger.

Disse oplysninger opbevares fortroligt( i bestyrelsens regi).
Nogle hos kasseren og formanden og nogle oplysninger opbevares også hos øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Hold lister hos underviseren.

Ajourført i juli 2020.